Успешно додадовте производ во кошничка.
Во тек на купувањето можете во било кој момент да кликнете
на Вашата кошничка, да ја менувате нарачката, или да ја платите.
Вашата кошничката ќе ја најдете горе лево, под менито "Категории."

Продолжи со купување
Продолжи кон плаќање
Kosnicka
  • Тотал: 0 | Количина: 0
Испорака

До посакуваните производи може да дојдете на повеќе начини:

Цената за испорака на целата нарачка (независно дали се работи за 1 или повеќе производи) е само 99 мкд за територијата на цела Македонија.
Цената се однесува на 1 испорака, а не за 1 производ. Ако имате повеќе производи во нарачката, испорака плаќате само еднаш!

За СКОПЈЕ - нарачките испратени до 12ч. ќе ги добиете истиот ден, нарачките добиени до 15ч., ќе ги добиете или истиот ден или најкасно утредента (односно следниот работен ден), нарачките испратени после 16:00 ќе ги добиете во тек на следниот работен ден.
НАДВОР ОД СКОПЈЕ - нарачки испратени до 15ч., ќе ги добиете во рок од 24 до 48 часа (зависно од градот), нарачки испратени после 15:00 се смета дека се направени наредниот работен ден. За прецизни информации во врска со Вашата нарачка може да не контактирате на 076 284 609, 070 682 687, 075 305 787, 02 3171 984 лок.1.